Ameliyathaneler

Modern teknoloji ile başarılı ameliyatlar Hastanemizde modern tıbbi donanıma sahip 2 ameliyathane bulunmaktadır.
Ameliyathanelerimizde bypass , kapak , fistül operasyonları başarıyla uygulanmaktadır.
Ameliyathaneler ve bağlı alanlar steril havalandırma sistemi ile havalandırılmaktadır.
Ameliyathanelerimizde merkezi oksijen, azot protoksit, vakum ve klima tesisatları bulunmakta ve bu sayede ameliyatların optimum koşullarda gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Ameliyathanelerimizde; 2 ameliyat ünitesi, merkezi oksijen sistemi, anestezi cihazları, ameliyat masaları, ikili ameliyat lambaları, mikroskop ve C-Kollu röntgen cihazı, multifokal objektifli, çok amaçlı ameliyat mikroskopu bulunmaktadır.
Ayrıca her türlü operasyonun en önemli ve hayati parçalarından biri olan anestezi uygulamaları hastanemizde uzman doktorumuz tarafından büyük bir titizlikle uygulanmaktadır.
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitemizin varlığı tüm ameliyatlarda yaşamsal bir güvence oluşturmaktadır.