Koroner Yoğun Bakım

Kalbiniz ihmale gelmez Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz, konusunda uzman hekim ve eğitimli hemşire kadrosu ile 365 gün 24 saat hizmet vermektedir.
 
Kalbi besleyen damarlardan birinin kan pıhtısı ile aniden tıkanması sonucu kalp krizi oluşur.
 
Kalp krizi geçiren hastaların özellikle ilk saatlerde daha fazla olmak üzere ilk günlerde hayati tehlikesi çok yüksektir. Bu nedenle bu tür hastalar, Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde takip ve tedavi edilmektedir.
 
Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde yapılan tedavi ve müdahaleler sayesinde, tıkalı olan kalp damarı trombolitik tedavi (pıhtı eritici tedavi) ile açılıp kalp krizi durdurulabilmektedir.
 
Hastanın ölümüne neden olan ritim bozuklukları defibrilatör (şok) aleti ile düzeltilebilmektedir.
 
Kalbi besleyen damarlardan birinin kan pıhtısı ile aniden tıkanması sonucu kalp krizi gelişir.
Kalp krizi geçiren hastanın özellikle ilk saatlerde daha fazla olmak üzere ilk günlerde hayati tehlikesi çok yüksektir. Bu nedenle bu tür hastalar koroner yoğun bakım ünitelerinde takip ve tedavi edilmelidir.
Özel Anakalp Kalp Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, kalp ve damar hastalarına ileri düzeyde tedavi ve bakım olanağı sunuyor.
Yetersiz kalp vuruşları olan hastalara gerektiğinde kalp pili takılabiliyor.
Ameliyat yoğun bir güvence ister... Ameliyat kadar, ameliyat sonrası dönem de önemlidir. Bu nedenle, gerektiği durumlarda yoğun bakım ünitesinin varlığı yaşamsal bir önem taşıyabilmektedir.