Vizyon ve Misyon

Kalp hastalıkları günümüzde ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Konunun güncel önemi nedeniyle dünyada sadece kalp hastalıkları için branş hastaneleri açılmaktadır.
 
2007 Yılında kurulan Anakalp Kalp Hastanesi’de Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi klinikleriyle kalp hastalıklarına odaklanmış bir dal hastanesidir. Tüm çalışan doktorlarımız hastanemizin açılışında üstün çaba ve gayretleri olan kurucu ortaklarımızdır.
 
Anakalp Kalp Hastanesi 2007 yılından itibaren hizmet vermektedir. İç Anadolu’nun Branş Hastanesi olarak tek kalp hastanesi olan Anakalp Kalp Hastanesi Kayseri ve civar illere hizmet vermeye devam ediyor. İleri teknoloji ürünü modern cihaz donanımı ve on senedir bölgede hizmet veren tecrübeli uzman hekim kadrosuyla kalp cerrahisi kliniğimiz binlerce açık kalp ameliyatı, kardiyoloji kliniğimiz onbinlerce koroner anjiyografi, balon, stent uygulamaları ve poliklinik çalışmalarıyla halkımızın güven ve teveccühünü kazandı.
 
En büyük hedefimiz hastalarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, dua ve teşekkürlerini kazanmaktır. Anakalp Kalp Hastanesi olarak kalbiniz güvenilir ellerde diyor bundan sonraki hizmet yıllarımızda da güveninize ve teveccühünüze layık olmaya çalışmaktır.