Tesis Güvenliği Komitesi Görevleri

1- Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
2- Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
3-  Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
4- Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
5-   Atık yönetimi çalışmaları,
 6-Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,
7-Kurum, tehlikeli maddelerin kullanımı, kontrolü, depolanması, taşınması ve envanterinin tutulması, tehlikeli malzeme 
ve atıkların uzaklaştırılması için bir plan oluşturmalıdır.
8-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır,