Hastalarımız İçin

Kendi yakınımız gibi davranmak,
Hastalarımıza güvenli sağlık hizmeti sunmak 
Sağlık hizmeti verirken insan hayatına sonsuz saygı duymak,
Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek,
Gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkânlarını hastaya sunmak