Hasta Güvenliği Kapsamında

 
1-Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
2-Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
3-Radyasyon güvenliğinin sağlanması
4-Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
5-Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
6-Tranfüzyon güvenliğinin sağlanması
7-Hastaların doğru kimliklendirilmesi;
8- Düşmeden kaynaklanan risklerin azaltılması sağlanması,
9-Hasta güvenliği uygulama sürecinde gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek iyileştirilmesini sağlanması
10-Hasta güvenliği uygulamalarına ilişkin çalışmalardan elde edilen ve hasta ve çalışan güvenliği komitesi tarafından onaylanan sonuçları standartlaştırarak uygulama alanında kullanıma hazır hale getirilmesi
11-Hasta güvenliği için yapılan çalışmaları değerlendirilmesi ve tespit edilen eksikliklere yönelik girişim planlarının hazırlanması
12-Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatılması ve takip edilmesi.
13-Kurumun hasta güvenliği çalışmalarına ilişkin kayıtlarını tutulması. Uygulama sonuçlarına göre dokümanların güncelleştirilmesi