Eğitim Komitesinin Görevleri

 
1-   Hizmet kalite standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlar ve düzenler.
2-   Hasta, çalışan, enfeksiyon ve tesis güvenliği komitelerinin vereceği eğitimleri organize eder.
3-   Altı aylık HKSY standartlarında oryantasyon eğitim planı oluşturur konular belirlenir.