Çalışan Güvenliği Kapsamında

1-   Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması,
2-   Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
3-   Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
4-   Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
5-   Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
6-   Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır,
7-   Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır,
8-   Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir, 
9-   Görev alanına giren konularla ilgili iç denetim yapmalı, denetleme sonucuna göre düzeltici önleyici faaliyetler başlatmalıdır.