Hasta Sorumlulukları

Doktorunuza; mevcut şikâyetleriniz, geçirdiğiniz hastalıklar, uygulanan tedaviler, kullandığınız ilaçlar ve sağlığınızla ilgili diğer konularda tam ve doğru bilgi verme sorumluluğunuz vardır.
Size sağlık hizmeti veren doktor, hemşire ve diğer personele saygılı davranma, acil durumlar dışında makul saatlerde görüşme talep etme, hastane içindeki talimat ve uyarılara uyma sorumluluğunuz vardır.
Doktorunuz ve diğer personelin direktiflerine elinizden geldiği kadar uyma ve bir sorunuz olduğu takdirde alternatif uygulamalar hakkında yine bu kişilerle görüş alışverişi yapma sorumluluğunuz vardır. 
Diğer hastaların rahatsız edilmeden sağlık hizmeti alma hakkına saygılı olma, ziyaretçi ve refakatçilerinizin gürültü yapmamalarını sağlama sorumluluğunuz vardır. 
Hastane içerisindeki sigara içme ve cep telefonu kullanma ile ilgili sınırlamalara uyma sorumluluğunuz vardır. 
Size sunulan sağlık hizmetinin bedelini karşılama ve ödeme koşullarınız konusunda tam ve doğru bilgi verme sorumluluğunuz vardır.